Tingsrätten

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvister som omfattas av försäkringen.

Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 300 euro.