Byggnader

Byggnader är försäkrade till sitt fulla värde enligt prisnivån vid skadetillfället utan speciellt belopp.

Byggnader under 4 m2 behöver inte försäkras. De omfattas av försäkringen med samma skydd som de övriga byggnaderna som är försäkrade.

Sedvanliga konstruktioner, till exempel flaggstång och staket, ingår i försäkringen förutsatt att byggnaden är försäkrad.

Arbetsbaracker som ägs av försäkringstagaren ingår i Byggöms utan särskilt omnämnande.

Självrisken är 300 euro.