Talkoarbete

Ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter person- och sakskada som du eller din oavlönade arbetskraft vållar utomstående i samband med att den försäkrade byggnaden renoveras eller uppförs.

Självrisken är 300 euro.