Byggöms

Vår Byggöms är marknadens mest kompletta och förmånliga försäkring under tiden du bygger nytt eller totalrenoverar.

Byggömsen är en allriskförsäkring med fullvärde för byggnaden. I försäkringen ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig i din egenskap av fastighetsägare och en talkaförsäkring för oavlönad arbetskraft, till exempel släkt och vänner som hjälper dig under byggtiden.

Skulle olyckan vara framme, för dig som byggherre eller för den oavlönade arbetskraften täcker talkaförsäkringen vårdkostnader, dödsfalls- och invaliditetsersättning.

På en byggarbetsplats finns en del verktyg och arbetsredskap. Dessa ingår i Byggömsen till ett värde om 10.000 euro. Det är dock viktigt att tänka på hur du förvarar dem, vi uppmanar till stor aktsamhet.

Villkor och produktinformation