Fordonsförsäkringar

En fordonsförsäkring kan bestå av olika delar. Grunden är alltid trafikförsäkringen som du enligt lag måste ha. De flesta väljer att komplettera med en frivillig försäkring som ger ett mycket bättre skydd vid olyckor i trafiken.