Smådjursförsäkring

Även små djur kan bli sjuka och skadade vilket kan leda till dyra besök hos veterinären. Ömsens Smådjursförsäkring erbjuder försäkringar för smådjur och burfåglar från fyra veckors ålder och uppåt.

Vår grundförsäkring - Veterinärvård ger ersättning om ditt smådjur eller din fågel skulle bli sjuk eller skadad och behöver veterinärvård. Du kan också teckna en livförsäkring om ditt djur är id-märkt eller ringmärkt.

Samma trygghet genom hela djurets liv

Grundförsäkring - Veterinärvård

Vår Veterinärvårdsförsäkring är grunden i de flesta smådjurs försäkring. Veterinärvård ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård om ditt smådjur eller din fågel blir sjuk eller skadad. Vår veterinärvårdsförsäkring för ditt smådjur omfattas av samma försäkringsbelopp oavsett ålder.

Försäkringen ersätter upp till beloppet 1200 euro per år. Försäkringsbeloppet förnyas varje år, hela djurets liv.

  • Samma försäkringsbelopp hela djurets liv
  • En förmånlig försäkring som gäller även för äldre smådjur och fåglar
  • Möjlighet till ersättning med upp till 1200 euro per år

Om det värsta skulle hända

Liv

Liv ersätter dig om ditt smådjur eller din fågel avlider på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringsbeloppet bestäms av djurets marknadsvärde. Försäkringen kan tecknas för ID- eller chipmärkta, ringmärkta smådjur och fåglar.

  • Har ingen självrisk

Smådjur

Du kan teckna en livförsäkring för ditt djur om det är ID- eller chipmärkt och har ett inköpspris på minst 100 euro. Högsta livförsäkringsbelopp är 500 euro.

Fågel

Du kan teckna en livförsäkring för din fågel om den är ringmärkt eller chipmärkt och har ett inköpspris på minst 100 euro. För livförsäkringsbelopp över 2000 euro krävs ett veterinärintyg som inte får vara äldre än 7 dagar den dagen försäkringen börjar gälla.

Självrisk

Din del av kostnaden

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv. Självrisken består av en fast och en rörlig del.

Den fasta självrisken betalar du endast en gång under en period på 125 dagar, oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök. 

  • Fast självrisk: 80 euro
  • Rörlig självrisk: 20 %

Ett exempel på självrisk

Marsvinet Loppan har svalt ett främmande föremål och behöver uppsöka veterinär. Kostnaderna hos veterinären uppkommer till 497 euro. Med en försäkring ”betalar” Loppans husse och matte  163,40 euro i självrisk medan Ömsen står för resten av kostnaden, det vill säga 333,60 euro. Utan försäkring hade Loppans husse och matte fått stå för hela veterinärvårdskostnaden själv.