De vanligaste orsakerna till veterinärbesök

Som försäkringsbolag har vi statistik över olika kattrasers sjukdomar. Här kan du se statistik över de raser som är mest sjuka enligt vår skadestatistik under åren 2010 - 2014*

* Enligt Ömsens skadeutbetalningar där utbetald ersättning överstiger självriskerna.

  1. Sårbehandling efter bitsår, hudböld efter bitskada & skärsår
  2. Symtom på infektionssjukdom/sjukdom hela djuret utan fastställd orsak
  3. Urinvägsinfektion
  4. Kräkningar & diarré
  5. Ögonsjukdom/skada
  6. Luftvägssjukdom
  7. Njursjukdom
  8. Öronsjukdom
  9. Hypotyreos
  10. Hjärtsjukdom (sköldkörtelsjukdom)