Försäkra din hund

Att försäkra sin hund ska vara tryggt och enkelt. Ömsen erbjuder omfattande hundförsäkringar som ger trygghet under hela hundens liv - från den busiga valpen till den gamla hunden!

Våra Veterinärvårdsförsäkringar ger dig ersättning om din hund skulle bli sjuk eller skadad och behöver veterinärvård. Du kan även teckna en livförsäkring och olika tilläggsförsäkringar som passar just dig och din hund. För dig som önskar ett mindre skydd, kan vi erbjuda endast Olycksfall veterinärvårdsförsäkring.

Du kan nyteckna en veterinärvårdsförsäkring för din hund även om den är gammal, vi vill då ha ett veterinärintyg (ej äldre än 7 dagar) från det att hunden fyllt 6 år.

Trygghet genom hundens liv 

Grundförsäkring – Veterinärvårdsförsäkring

En veterinärvårdsförsäkring är grunden i de flesta hundars försäkringsskydd. Om din hund skadar sig eller blir sjuk och behöver uppsöka veterinär ersätter denna försäkring dina kostnader för undersökning och behandling. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter även mer avancerad vård som till exempel behandling av ledsjukdomar, cancerbehandling och implantat. Du väljer ett försäkringsbelopp på 3 500 eller 5 700 euro per år beroende på vilket skydd och veterinärvårdsförsäkring du önskar. 

Försäkringsbeloppet förnyas varje år -  hela hundens liv!

Självrisk dras av från din ersättning.

Om det värsta skulle hända…

Livförsäkring

Ömsens Livförsäkring ersätter dig om din hund dör på grund av sjukdom eller skadas så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas. Du kan även få ersättning om din hund sprungit bort eller stulits och inte återfinns inom tre månader. Hunden måste vara ID-märkt för att försäkringen ska gälla. Ersättningen ur livförsäkringen styrs bland annat av hundens marknadsvärde. För blandraser eller hundar som inte är registrerade i Finska eller Svenska Kennelklubben är ersättningen högst 600 euro, om hunden inte har några meriter.

Livförsäkring kan tecknas för ID-märkta hundar som är minst sex veckor gamla och upphör vid olika ålder (beroende på ras).

Har ingen självrisk.

Kan kompletteras med en tilläggsförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Avel

Detta tillägg är för dig som är godkänd uppfödare med registrerat kennelnamn. 
Dolda felförsäkring för valparna ingår i denna tilläggsförsäkring( tiken måste vara registrerade och stamboksförda i Finska/Svenska Kennelklubben)
Kan ge ersättning vid förlorad avelsduglighet.
Ersätter ytterligare ett kejsarsnitt 
Försäkringen ersätter veterinärvård av de valpar som är svaga i direkt samband med förlossningen samt för valpar som bor kvar hos dig när de är mellan fem och tolv veckor gamla. Tilläggsförsäkringen Avel ger även ersättning för den hund som har en livförsäkring och som varaktigt förlorar sin avelsduglighet. Försäkringen kan tecknas som ett komplement till Veterinärvård- och Livförsäkringen. 

Användbarhet

Med detta tillägg kan du få ersättning om din hund förlorar sin arbetsförmåga
Ersätter om din hund försvunnit 
Har ingen självrisk
Detta försäkringsskydd är för dig som kontinuerligt använder din hund i praktiskt arbete eller officiell tävlingsverksamt. Du kan genom denna tilläggsförsäkring få ersättning om din hund bli sjuk eller skadad och varaktigt förlorar sin arbets-förmåga. Du kan även få ersättning om din hund har sprungit bort eller stulits och inte återfunnits inom 30 dagar. Försäkringen är ett tillägg till Livförsäkringen. 

Självrisk

Välj en fast grundsjälvrisk som passar dig.

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du betalar själv ( vi drar av från din ersättning). Du kan påverka försäkringens årspremie, beroende av ditt val  av fast grundsjälvrisk.

Den fasta grundsjälvrisken betalar du endast en gång under en period på 125 dagar (ca 4 månader), oavsett antal veterinärbesök och även om det är olika skador. Den rörliga självrisken betalar du däremot vid varje besök.

Kom ihåg att en högre självrisk ger dig ett lägre pris på försäkringspremien.

  • Fasta grundsjälvrisker: 80 eller 150 euro
  • Rörliga självrisker: 20 %

Ett exempel på självrisk:

Hunden Frasse har svalt ett främmande föremål och måste uppsöka veterinär. Kostnaden för att ta bort föremålet ur Frasses mage är 850 euro. Med en försäkring ”betalar” Frasses husse och matte endast 234 euro i självrisker.

Ömsen Djurförsäkring står för resten av kostnaden, vilket i detta fall är 616 euro. Utan en försäkring hade Frasses husse och matte fått stå för hela veterinärvårdskostnaden själva.

Vid ett eventuellt återbesök eller ny skada inom den pågående självriskperioden ( 125 dagar) så betalar Ömsen 80 % av veterinärkostnaderna och djurägaren står för 20% av kostnaderna (rörlig självrisk)

Ta del av våra fullständiga villkor – länk till hundvillkor, villkor AXAA:2

Din försäkring förnyas varje år samma månad som du tecknade din försäkring, det är försäkringens huvudförfallodag. När vi gör ändringar i våra hundförsäkringar, börjar dessa att gälla när din försäkring har huvudförfallodag.

Frågor & svar

  • Vad kostar en hundförsäkring?
  • När behövs veterinärintyg?
  • När kan jag höja livförsäkringen?

Svar på dessa frågor och många fler hittar du i vår sammanställning av de vanligaste frågorna om hundförsäkring.

 

Villkor och produktinformation