Hästkalender September

Klara, kyliga morgnar och ångande andedräkt från de hästar som släpps ut i hagen tidigt på morgonen. Hösten har fått fäste i naturen. Hösten är eftertankens och mognadens tid, och vi hoppas att du ägnar en del av din eftertanke åt din häst och ditt stall.

Riktiga ströbäddar - viktigt för stallhygien

Luften i stallet påverkas av gödsel och urin. I gränsskiktet mellan vätska och luft bildas ammoniak och andra så kallade gödselgaser - och ju varmare det är i stallet, desto mer gas bildas. Gaserna har en skadlig inverkan på slemhinnorna i hästens lutvägar. En av ströets viktigaste funktioner är att suga upp urin, och det gäller att man strör tillräckligt mycket.

Halm har en något mindre absorptionsförmåga än till exempel torvströ och kutterspån. I gengäld erbjuder halm sysselsättning. Trähaltiga strömaterial kan i vissa fall ha en negativ inverkan på hästens hovar. Strömaterialen har olika fördelar och det är en svår balansgång att välja.

Dags att köpa hö!

Många hästägare köper sitt hö på hösten. Här följer några tumregler för vad som är ett bra hästhö: Fritt från damm, ha frisk grön färg, lukta gott och och vara rikt på blad. Vi vill propagera för höanalys. Med en höanalys i botten vet du vad du stoppar i hästen. Vänd dig till en foderrådgivare och tala om att analysen ska gälla hästar.

Här är några riktvärden för svenskt normalhö, angivna per kilo:

  • Energi: 7-8 MJ
  • Kalcium: 2-3 g
  • Magnesium: 1-2 g
  • Smältbart-råprotein: 30-80 g
  • Fosfor: 1-2 g
  • Kalium: Bör understiga 20 g

Ut med unghästarna!

Under det första levnadsåret skall en normal unghäst uppnå drygt 60 procent av sin slutliga kroppsvikt. Det är viktigt att den hektiska tillväxtperioden sker under bra förutsättningar. Man vet numera att motion under tillväxtperioden har avgörande betydelse för hästens framtida hållbarhet och prestationsförmåga. Den växande unghästen ska vistas utomhus så mycket som möjligt.

Luftvägsproblem - oftast värst på hösten

Orsakerna till irritationer i luftvägarna kan vara många - och givetvis ska varje ägare till en "luftvägshäst" kontakta sin veterinär. Här vill vi peka på några förebyggande åtgärder som kan påverka några av de vanligaste orsakerna till återkommande luftvägslidanden.

Var uppmärksam när det gäller mögel i foder. Kassera allt foder som är det minsta mögelangripet. Vissa mögelsporer kan bilda giftiga ämnen. Förvara fodret torrt, se till att inte fuktig stalluft når upp till höet på skullen ovanför.

Sopa aldrig stallgången då hästar finns inne och blöt gången innan för att att begränsa dammspridning. Släng inte ned hö eller halm från skullen då hästar finns i stallet. Ta hjälp av yrkesfolk när det gäller ventilation. Dålig stallventilation är en ofta förekommande orsak till hästars luftvägsproblem.