Hästkalender Oktober

Antalet ljusa timmar minskar stadigt, och det är viktigt att du verkligen låter din häst tillgodogöra sig dem genom vistelse i det fria.

Du kan utnyttja även de mörka timmarna på ett konstruktivt sätt - t.ex. genom att i nattlampans sken planera foderstat och foderrutiner för ditt stall.

Liten magsäck - många måltider

Hästens magsäck är liten förhållandevis till djurets kropps-volym och födan tillbringar ganska kort tid där. Man skulle kunna säga att hästen egentligen är skapad för ett oavbrutet ätande.

Därför är det viktigt att den ges många mål under dagen. Under stallvistelse ägnar hästar som har fri tillgång till foder 8-16 av dygnets timmar åt ätande. Det är viktigt att du håller detta i minnet då du gör upp utfodringsrutiner för ditt eget stall.

Det avvanda fölet

Ditt avvanda föl skall vistas utomhus så mycket som möjligt - och ingenting kan ersätta vistelse i flock. Har du endast ett årsföl, bör du efter avskiljningen försöka organisera upp-stallningen så att du tar emot en eller flera lekkamrater till fölet eller lämnar bort det till en uppfödare med flera föl.

Dags att kolla tänderna!

Om hästens tänder fungerar dåligt, kan den ju inte som vi människor, välja en mer lättsmält diet. Redan detta faktum visar hur viktigt det är att med jämna mellanrum kolla upp hästens mun.

Den vanligaste orsaken till störningar är sk. skarpbett. Genom förslitning bildas skarpa emaljkanter som skär in i munhålans mjukdelar. Detta åtgärdas genom att veterinären raspar ned den skarpa kanten.

Fällningen av tänder avslutas först under andra hälften av hästens fjärde levnadsår. Ibland blir mjölktänder sittande som "hattar" över den nya, framväxande tanden, vilket kan medföra inflammationer. Var observant på eventuella "tuggbussar" i krubban. Träcken skall ej innehålla hela, otuggade havrekorn.

Uttorkning av hovarna - ett stort problem

Många erfarna veterinärer och hovslagare har framhållit uttorkning av hovarna som ett stort problem i modern hästhållning. Hornet blir hårt och sprött - vilket ökar risken för hovsprickor.

Utevistelse i varierad terräng är bästa medicinen. Inpackning med lera som har förmåga att hålla kvar fuktigheten är ett bra hjälpmedel. Det är viktigt att hovens hygien beaktas, annars kan karledsinfektioner och infektioner i hovsprickor lätt uppstå.

Glöm inte reflexerna!

Under den mörka årstiden behöver ryttare, kuskar och hästar all hjälp de kan få att synas. Ben- och svansreflexer på hästen och en reflexväst åt dig själv är ett billigt och effektivt sätt att få bilister att upptäcka er redan i ett tidigt stadium. I mörker upptäcks ekipage ofta alldeles försent, och olyckan kan lätt vara framme!