Hästkalender November

Var lugn - det kommer en vår, men just nu verkar den väldigt avlägsen. Vi hoppas att värmeisoleringen i stallet fungerar bra, så att hästarna har en lika ombonad och hälsosam inomhusmiljö som du själv.

Utevistelse i kyla - ökat energibehov

Motion och utevistelse är viktigt året runt - inte minst under den kalla årstiderna Det gäller att låta hästarna utnyttja de ljusa timmarna i det fria. Tänk på att hästen behöver mer energi än under sommarhalvåret. Se över energidelen i foderstaten och ta hjälp av foderrådgivare eller din veterinär om du är tveksam.

Det kan också vara berättigat att kontrollera hästens hull med hjälp av fingertopparna, eftersom vinterpälsen hos en del hästar kan "maskera" ett dåligt hull. Lång vinterpäls gör ofta att den svettiga hästen har svårt att torka. Många föredrar att klippa sin häst. Ett alternativ är att ha täcke på hästen under utevistelse.

Nu är det dags för styngflugeavmaskningen!

Under sommarbetet lägger styngflugan ägg i hästens hårrem, särskilt vid bringan och på frambenen eller bogarna. När larverna utvecklas vållar de stark klåda. Hästen kommer att bita och slicka i sig äggen.

Efter 3-5 veckor har larverna bitit sig fast i magsäckens slemhinna, där de åstadkommer lokala inflammationer och störningar i näringsupptagningen. Av hävd brukar man på de flesta håll i landet avmaska mot dessa larver i mitten av November. Vissa av preperaten är receptbelagda. Rådgör med din veterinär.

Karledsinflammationer kan bli allvarliga

Mugg är den vanliga samlingsbeteckningen på karleds-inflammationer som kan ha en rad olika orsaker. Många gånger uppstår sår i karlederna genom rent mekanisk påverkan - gummiboots skaver, bandage glider ner, skaren sargar huden etc. Dessa sår kan sedan infekteras. I svårartade fall uppstår en jämn svullnad i hela benet. Detta tillstånd brukar man kalla lymfangit. Kontakta alltid din veterinär!

Svampinfektioner och bakterier (stafylokocker) kan förorsaka långvariga inflammationer i karlederna. De måste behandlas med receptbelagda preparat. Om skärpt hygien inte räcker för att på kort tid läka ut mugg ska du tillkalla veterinär. Många gånger kan karledsinflammationer botas med enkla ingrepp från hästägarens sida.

Tvättning med en fet barntvål, insmörjning med mjukgörande salva och ordentlig boxhygien kan ofta räcka för att sätta igång en läkning. Det är alltid viktigt att man fullföljer den behandlinsmetod man påbörjat tills man ser att den givit effekt. Många hästägare "hoppar" mellan olika metoder och preparat, utan att ge dessa tid att verka.

Kastration - ett enkelt ingrepp

Vissa hästägare har en romantisk föreställning om hingstar och behåller sina unghingstar okastrerade. Detta vållar på sina håll en rad problem. Hingsten själv måste i allmänhet hållas skild från andra hästar.

Den sprider oro och oljud i stallet och utvecklar lätt ett beteende som innebär ökad skaderisk för hästen själv. Många hingstar blir svårhanterliga Kastration är numera ett enkelt och tämligen riskfritt ingrepp. Tidig kastration på halvblodshästar är att rekomendera.

Vitaminer - ständigt aktuellt

Vitaminer förekommer i växtceller. de är oumbärliga för viktiga funktioner ikroppen och brist ger alltid sjukdomssymptom. man brukar dela in vitaminerna i fett- respektive vattenlösliga. De fettlösliga kan vid överskott lagras i kroppen, medan överskott av vattenlösliga utsöndras med urinen.

  • Vattenlösliga: C och B-komplexet
  • Fettlösliga: A, D, E och K

Hästar med tillgång till förstklassigt bete behöver i allmänhet inte något vitamintillskott under betessäsongen. Hästens egen grovtarm fungerar i viss mån som en "vitaminfabrik". Hudcellerna producerar vitamin D när de utsätts för solljus och viss C-vitaminproduktion sker i levern. Tillförsel av vitaminer till hästar under uppstallningsperioden skall ske i samråd med veterinär eller foderexpertis.