Hästkalender Mars

Hästfolk landet runt har sitt eget efterlängtade vårtecken: Fölen börjar födas. Snart är hagarna fyllda med nyfikna, långbenta fölungar. Vinterns bekymmer är glömda. Våren är uppfödarens skördetid och en härlig tid för alla hästägare.

Dags för fölning?

De flesta fölningar som går snett hade fått ett lyckligt slut om stoet inte behövt föla i ensamhet. Den vanligaste dödsorsaken bland föl i samband med förlossning är nämligen kvävning i fosterblåsan. Rådgör med din veterinär kring lämpligt larm- och övervakningssystem, så att du kan kontrollera fölningen.

Amma till ditt föl

Tyvärr dör årligen ett antal ston i samband med fölning. För att rädda fölet måste man snabbt skaffa fram den råmjölk som tillför fölet ett grundläggande infektionsskydd. Ta undan mjölk och frys in om något sto har överflöd. Agera snabbt för att få fram en amma till ditt föl. Ett sto som förlorat sitt eget föl producerar mjölk och kan vara till stor hjälp.

Transport innebär alltid risker

Redan under den tidiga våren möter man många hästsläp som är ute på vägarna - tävlingsresor, ston som ska till hingststation och unghästar som ska flyttas. Många av riskmomenten under transporten är lätta att förebygga. Använd speciella skyddsdamasker avsedda för transport eller bandagera med ett underliggande vaddstycke. Bandaget ska skydda ända ner till ballarna. Skyddet bak läggs så att vaddstyckets övre del går en bit ovanför hasspetsen. Vissa hästar skaver svansroten mot baklämmen - bandagera även här.

Lasta rätt!

Lastning bör tränas i lugn och stressfri miljö - ofta är det just brådskan som vållar problem. Öppna inspektionsluckan så att ljuset faller in i transporten. Dra undan mellanlämmen så att hästens plats ger ett rymligt intryck. Stå inte i vägen för hästen när den ska gå in. Håll i grimman - inte grimskaftet - då hästen börjar gå upp på baklämmen. Bind inte upp hästen med för långt grimskaft så att den kan få huvudet under bommen. Vissa hästar kräver stor plats i transporten för att kunna hålla balansen.

Se över ditt hästsläp

Att ditt släp klarat den årliga besiktningen innebär inte att det är fritt från brister. Mycket kan hinna hända mellan besiktningarna, eftersom slitaget på många släp är hårt. Kontrollera till att börja med bottenplattan. Minsta tecken på rost och röta innebär stor risk och många olyckor händer årligen då hästar trampar igenom släpets golv. Kontrollera att påskjutsbromsen är i funktion och att den inte nyper vid inbromsning. Kontrollera körriktningsvisare och bromsljus - alla släp fungerar inte ihop med alla bilar. Säkerhetswire, mönsterdjup på däck, ringtryck och reservdäck är andra punkter du bör kontrollera, eventuellt med hjälp av en bilverkstad.