Hästkalender Maj

Nu grönskar det rejält på många håll i landet och många hästägare förbereder sina djur för betessläpp. De flesta stall står tomma under dagtid, vilket ger en naturlig anledning till genomgång, reperation och sanering.

Ditt föl kan korrigeras!

Inom vissa gränser går det att korrigera felaktiga benställningar hos föl. Detta arbete måste påbörjas tidigt, det går inte att göra drastiska ingrepp. Grundregeln är att hålla benaxlarna raka. Förändringen måste spridas på en rad korrigeringar.

Se till att ditt föl får tillfälle till motion på ett fast underlag utomhus. En mjuk ströbädd ger inga bra förutsättningar för en sund utveckling av benstomme och hovar. Alla ingrepp i korrigerande syfte bör utföras i samråd mellan veterinär och en skicklig utbildad hovslagare.

Vad är ett bra bete?

Betet är både livsmiljö och näringskälla för hästen. Den hästägare som betraktar betet som en plats för passiv "förvaring" kan aldrig utnyttja betets många fördelar rent ut. Ett bra bete ska vara tillräckligt stort, minst 1/2 - 1 hektar per häst och rymma flera olika gräsarter med olika växtcykler. På så sätt kommer en viss återväxt att pågå under betesperioden.

Kraftigt gödslade vallar kan ibland erbjuda ett allt för näringsrikt bete. De bör delas upp i flera mindre fållor, i vilka hästarna vistas växelvis. Tillgång till rent vatten samt mineral- och saltsten är ett måste.

Riktig stängsling, med fungerande eltråd eller elband, sparar tid, pengar och bekymmer. Taggtråd är bannlyst i modern hästhållning och elektrifierat nylonrep vållar årligen en he del skador. Undvik skarpa hörn då du stängslar. Försök att göra hörnen mjukt rundade.

Rhodococcusinfektion - ett tilltagande problem

Rhodococcus Equi är en jordlevande bakterie som angriper fölets lungvävnad så att bölder bildas. Fölet får hög feber och andas med svårigheter. Ofta ser man så kallad bukandning, det vill säga att fölet pressar ut luften med hjälp av bukmuskulaturen.

Hosta, hög feber och varigt näsflöde hör också till symptombilden. Behandlingen misslyckas i många fall och inte sällan dör en angripen fölunge i allmän blodförgiftning. Prognosen förbättras om behandling med speciella antibiotika kan sättas in tidigt. Sjukdomen utbryter lättast där många hästar koncentreras på en begränsad yta. Hästarna rör då upp damm och jordpartiklar, med vilka bakterierna kommer in i fölens andningsvägar.

Pollenallergier

Liksom vissa människor kan hästar drabbas av pollenallergier. Dessa ger sig till känna på lite olika sätt. En pollenallergi öppnar ofta vägen till en bakteriologisk- eller en virusbetingad infektion. Kontakta din veterinär i misstänkta fall!

När veterinären tillkallas

Se till att folk finns på plats när veterinären kommer - helst ägaren själv. Skriv upp i förväg det som ska göras med hästen, så att ingenting blir glömt. Hästen ska vara ren och snygg och finnas inomhus. Veterinären ska inte behöva vänta på en häst som jagas i en lerig hage. Se till att belysningen istallet är tillräcklig samt att elurtag finns tillgängligt.

Du bör också ha ordnat tvättmöjlighet och ha tagit temperaturen på hästen innan veterinären kommer. Den som hanterar hästen ska ha god hästvana.