Hästkalender Juni

Det är sommar, och en fröjd att leva! Både tävlings- och avelssäsongen går in i sin mest hektiska fas. Många ston är redan dräktiga, och nya förhoppningar börjar spira.

Saker som du gått och gruvat dig för att göra under vintern, orkar du med lätthet nu. En del sådana saker rör dig och din häst.

Träna för premiering och kvalitetsbedömning

Att visa upp en häst vid hand är en konst i sig, och den kräver en hel del förberedelser. Använd sommarmånaderna till "trimning" av samspelet mellan häst och uppvisare, så att hästen kan göra sig rättvisa när det väl gäller. Kvalitetsbedömning kräver ännu längre framförhållning och här kan du som är orutinerad ta hjälp av en erfaren instruktör. Att komma dåligt förberedd är ingen idé. Konkurrensen är hård numera.

Ditt sto på hingststation

Om stoet fölat tidigare bör du i god tid innan hon skickas till den nya hingststationen kontrollera hennes gynokologiska journal från fjolåret. Meddela hingsthållaren och stuteriets veterinär eventuelle "knepigheter" i hennes brunstbild samt tidigare behandlingar och ingrepp. Det är bäst att skriva ner sådana fakta.

Tävlingsresor kräver anpassad utfodring

Under längre tävlingsresor utsätts hästen för en kombination av stress och stillastående. För att förebygga korsförlamning minskas givan av kraftfoder strax innan och under själva resan. Försök ge hästen tillfälle till motion under längre resor. Det är ofta en fråga om omsorg och planeringsförmåga att ordna den saken. Att "ladda" hästen med ökade kraftfodergivor inför en prestation och sedan utsätta den för långvarig transport kan få rent ödesdigra konsekvenser.

Gör rent hus i stallet

En effektiv rengöring av ditt stall ska genomföras åtminstone en gång om året. Glöm inte att ventilationstrummor och ventilationsfilter samlar mängder med damm och andra partiklar. Använd högtrycksspruta och desinfektionsmedel. Rådgör med din veterinär om du är osäker.

Mineraltillförseln på betet

Mineralfoder i grannulerad form har vissa nackdelar, då det är känsligt mot fukt. Då det blir blött klibbar det samman till sega "kakor". Mineralkrubbor på bete ska vara effektivt fuktskyddade, något som kan vara praktiskt svårt. Mineralstenar är en bra lösning om man inte kan ordna en individuell utfodring av mineraler. Moderna grannulerade mineralfoder har ofta en hög smaklighet och fri tillgång kan därför ge vissa hästar problem.

Skötsel av betet

Det är viktigt att vårda sina betesmarker. Rator - ytor som inte blir avbetade - ska putsas. Spillningen slås sönder och parasitäggen dödas genom solljusets inverkan. Ratorna kan annars utvecklas till parasithärdar. Putsning av betet har också en gynnsam effekt, eftersom vissa parasiters larver fastnar på grässtråna.