Hästkalender Januari

Vintern bjuder, som alla årstider, både glädjeämnen och prövningar. Den ena dagen kanske din häst får avverka sitt motionspass i kylande snöslask - för att nästa dag med lyft svans pulsa fram i härligt pudrig, solglittrande snö.

Många helger - risk för korsförlamning!

Korsförlamning uppstår då energigivande ämnen i muskulaturen vid plötslig ansträngning bryts ned i så stora mängder, att den mjölksyra som bildas i nedbrytningsprocessen inte hinner transporteras bort och utsöndras tillräckligt snabbt.

Mjölksyran skadar muskelvävnaden och i svåra fall kan en mängd muskelceller skadas. Hästen blir stel, ovillig att röra sig och hård i bakdelens stora muskel grupper. Förebygg genom att sörja för regelbunden motionering av hästen, även om du inte själv har tid. Kom också ihåg att dra ner på kraftfodret om du minskar hästens arbete.

Kontrollera stallmiljön!

Vintertid tillbringar de flesta hästar fler timmar i stallet än under övriga året. Ventilationen måste vara god; för att hålla fukt- och bakteriehalt på en hälsosam nivå måste ca 300 kubikmeter luft växlas per häst och timme!

Gödsla ut så tidigt som möjligt på morgonen, så att de hästar som är kvar inne slipper stå i fuktig och ammoniakmättad luft. Gödsla helst ut när hästarna är utomhus.

Hökvalitet - delvis ett vinterproblem

Under vintermånaderna sjunker höets halt av A-vitamin till följd av lagring. Kontrollera regelbundet att höet inte angripits av mögel. Vissa mögelarter kan vara mycket giftiga och ge upphov till bl.a. kroniska luftvägslidanden. Skaka alltid isär höbalen innan du fodrar ut höet och kontrollera att det luktar gott och att det inte dammar.

Höskullen ska vara väl isolerad från stallet så att fuktig luft inte skadar höet. Om du använder hösilage, inpastat gräs, tänk på att hållbarheten är mycket begränsad sedan förpackningen öppnats, max ett par dagar. Kontollera även där att plasten varit hel under lagringstiden samt att fodret luktar bra.

Planera för träckprov och avmaskning

Regelbundna träckprov, i vilka förekomsten av parasitägg kartläggs, är ett bra styrmedel när det gäller avmaskningen. Parasittrycket varierar mycket från anläggning till anläggning, beroende på skillnader i hästtäthet och rasthagarnas beskaffenhet.

En avmaskningsomgång är alltid bunden i tiden: Den mot styngfluga. Den bör ske i november, då parasiternas larvstadier finns i hästens matsmältningskanal. Ta gärna träckprov fem, sex veckor efter genomförd avmaskning och välj tidpunkt och preparat för nästa avmaskning i samråd med din veterinär.

Det dräktiga stoet

Under de tre sista dräktighetsmånaderna sker en kraftig fostertillväxt. Det är viktigt att stoets protein- och energibehov tillgodoses. Rådgör med din veterinär eller med en foderrådgivare. Håll ditt sto vaccinerat mot abortvirus. För ett fullgott skydd ska vaccinationerna göras i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaden.