Hästkalender December

Snart randas det nya året och en rad goda föresatser börjar ta form. Vi hoppas du haft en del praktisk nytta av vårt "hästsnack" kring kalendariet. Hur ditt nya hästägarår blir, beror till viss del på dig själv.

Foderleda - alltid ett varningstecken

Hos en häst som tidigare ätit bra utgör fodervägran alltid ett varningstecken som ska tas på allvar. Hästen är störd - fysiskt eller mentalt. Dess allmänna hälsotillstånd och temperatur bör genast kontrolleras.

Tandfel kan vara en orsak till nedsatt aptit och det är oftast lätt att avhjälpa med veterinärens hjälp. Jästa foderrester i krubban eller mögelangripet foder är andra tänkbara orsaker. Intensifierad träning eller stress i stallmiljön (hot från andra hästar) finns inte sällan med i bilden. Använd din fantasi och kännedom om hästen för att finna orsaken. Tillkalla alltid veterinär vid bestående aptitlöshet.

Om bandagering

Skyddsbandage består ofta av elastiska lindor kombinerade med sk. vaddstycken. Deras funktion är att stödja benet och att skydda från strykning, tramp eller eller inslag i t.ex. hinder.

Stallbandage har en annan funktion. De ska värma och åstadkomma en förbättrad genomblödning av vävnaderna, och många gånger kombineras de med linimentbehandling och massage. Stallbandage och de vaddstycken/paddar som de används tillsammans med skall vara av ett poröst material. Vaddstycket ska läggas ända ner om kronranden, och lindan får inte dras åt för hårt. Då verkar bandaget hämmande på cirkulationen i benet.

Om du en gång börjat bandagera hästen måste du i allmänhet fortsätta, annars svullnar benet. Därför ska man inte bandagera om det inte behövs, dvs om hästen inte visar några tecken på svullnad. Håll alltid bandagematerialen rena.

Ringorm - ett återkommande gissel

Ringorm är en svampinfektion i de yttre hudlagren. Den är mycket smittsam, och ger sig tillkänna i form av runda, kala fläckar på de infekterade ytorna. Risken för smitta är speciellt stor vintertid, när hästarna har tät vinterpäls och tvättas relativt sällan.

Hästar kan under lång tid vara smittobärare utan att ringorm bryter ut på dem själva. Var noga med att hålla isär ryktdon, grimmor och övriga persedlar. Tänk också på att även du själv kan bli smittad.

Kalk/fosfor - en viktig balansakt

Förhållandet mellan kalk och fosfor är av stor betydelse för skelettutvecklingen hos hästar som växer. Om en häst får brist eller överskott på något utav dem, kan det ge försvagningar i benstommen och allvarliga komplikationer. Man brukar rekommendera en kalciummängd som är 1,2-1,8 så stor som fosforgivan.

Stallets värmeisolering viktig även för ventilationen

Vid ventilation med så kallad självdragstrumma (en vanlig lösning med många fördelar) är det viktigt att stallets värmeisolering är effektiv. Hela systemet "drivs" nämligen av den värme hästarna alstrar.

Varm luft är lättare än kall och ventileringen uppkommer då relativt varm stalluft läcker ut genom tak och väggar. Om ventilationen, trots en väldimmensionerad självdragstrumma, inte fungerar önskvärt bör du se över isoleringen av stallet. 

Gott Nytt År önskar vi på Ömsen Djurförsäkring!