Hästkalender Augusti

Sommaren lider mot sitt slut, och det känns lite vemodigt. För hästägarens del ändras förutsätt-ningarna snart ganska drastiskt. Nu rymmer hösten tack och lov sina speciella glädjeämnen - jakter, unghästauktioner, klassiska lopp eller rätt och slätt utflykter till häst i ett gulnande höstlandskap.

Hur länge på betet?

Under den senare delen av sommaren minskar näringsvärdet i betet tämligen snabbt. Om betet tar slut, finns det risk att hästarna börjar äta växter som har litet näringsinnehåll eller rent skadlig inverkan på matsmältningen.

Mjölkmängden hos stona, liksom näringsinnehållet i mjölken, börjar minska då fölet nått ca fyra månaders ålder. Många ston är då dräktiga på nytt, och använder en del av näringsupptaget för sina nya foster. Fölet riskerar en näringssvacka, vilken kan fördjupas ytterligare vid avskiljningen.

För att minska näringssvackor hos föl och växande unghästar bör man stödutfodra dem under de sista veckorna på betet. I fölens fall sker detta genom s.k. creepfeeding, d.v.s. man ger fodret i en inhängnad där endast fölen kan komma in. Rådgör med din veterinär. Rådgör med foderrådgivare eller med veterinär hur detta bäst kan ordnas.

Samarbetsavtal med hovslagaren

Hovslagaren är en nyckelperson. Du bör välja honom eller henne med omsorg. Anlita alltid någon med omfattande erfarenhet eller god grundutbildning ( Hovslagarskolan i Skara).

Hornlagret hos en normal häst i måttligt arbete växer 6-8 mm per månad. Man brukar räkna med 6-8 veckor som en normal period mellan skoningarna av en ridhäst. 
Gör upp ett schema för skoningen i samråd med din hovslagare, så slipper du onödiga dröjsmål och förebygger akutlägen.

Är ditt stallapotek fullständigt?

Varje rutinerad hästägare har lärt sig inse värdet av ett väl utrustat stallapotek. Inför höstens ankomst kan det vara riktigt att kolla upp att allt finns på plats. Här följer en kort förteckning över vad som kan ingå i ditt stallapotek:

  • För sårdesinfektion: Jodopax, Desivon, vätesuperoxid (3%), sårspray, sårplast
  • För uppföljande sårbehandling: Koksaltlösning, Nelex, Vitaminsalva (A- och D-vitamin), silonsalva, Vaselin, Helosan-salva
  • Övrigt: Förbandsmaterial, bomull, brems, febertermometer, ingivare, kylspray, termobandage, bommulslindor, spolvätska för ögonen, sårsprit, plasthandskar, sax, pincett.