Hästkalender April

Nu börjar väl i alla fall våren att komma? Du märker säkert att hästarna piggnar till, liksom du själv. Vinterhåren börjar defenitivt att fällas. Om hästen är i näringsmässig balans och vid god hälsa, börjar en glänsande sommarpäls att framträda.

Våren kräver en del extra omsorger från hästägarens sida.

Földiarréer - alltid ett varningstecken

Diarréer uppträder hos många föl under de första levnadsmånaderna. Orsakerna kan vara flera, men varje diarré bör föranleda skärpt uppmärksamhet från hästägaren. Då stoet går i brunst drabbas många föl av så kallad "brunstdiarré".

Denna störning är i allmänhet ofarlig, men veterinär ska omedelbart tillkallas om fölets avföring inte åter blir fast då stoet går ur brunst.

Transport av sto med föl

Många ston som sänds till hingststation har föl vid sidan. Stoet får inte transporteras förrän sex dagar efter fölning. Givetvis måste man vid transporten ta extra hänsyn till fölet. Ha alltid den övre baklämmen uppfälld. Flera föl har lyckats hoppa ut ur transporten den vägen.

Bind aldrig upp fölet under transport och ha heller inte grimma på fölet. Låt inte inspektionsluckan stå öppen utan tillsyn då du rastar. Strö rikligt med ren halm på transportens golv.

De flesta föl behöver ligga under resan. Se till att det finns gott om plats, så att stoet inte trampar sin fölunge. Transportera inte ston som visat aggresivitet mot sitt föl.

Transportsjuka - allt vanligare

Sjukdomen orsakas av stress i samband med påfrestande transporter i kombination med luftvägsviroser, dålig luft och nedsatt kondition. Dessa faktorer möjliggör infektion med en rad bakterier, ofta ur normalfloran, som ger upphov till en lunginflammation.

För att motverka sjukdomen ska man vara mycket noga med ventilation av lastutrymmet. Under längre resor ska man minst var fjärde timme göra ett uppehåll och ta ut hästarna i friska luften.

Om detta är omöjligt, bör man stanna och vädra ut transportutrymmet. Utfodring ska om möjligt ske så att hästen kan äta med sänkt huvud. Då får den ur sig slem och partiklar som annars fastnar i andningsvägarna.

Vi påminner om vaccinationer

Se över vaccinationsstatus hos din häst. Hästen bör ha ett grundskydd mot virusinfektioner och absolut vara vaccinerad mot stelkramp. Kontrollera att du har följt vaccinationsschemat.