Pressmeddelande - Ny olycksfallsförsäkring från och med den 1.8.2018

Pressmeddelande 10.7.2018:

Ömsen utökar olyckfallsförsäkringen och lanserar den nya produkten från 1 augusti 2018

Ömsen har sedan tidigare en förmånlig privat olycksfallsförsäkring. Nu har den uppdaterats och ett antal förbättringar i produkten har gjort att den blivit ännu mera heltäckande.

Nyheter i produkten är:

  • Privat vård ersätts för vuxna och seniorer ända upp till 100 år
  • Tävlingsidrott ingår för barn och ungdomar upp till 17 år
  • Invaliditetsbeloppet har höjts, det finns flera alternativ
  • Försäkringen gäller i Norden och gäller även dygnet runt
  • Egna företagare kan teckna försäkringen

Ömsens privata olycksfallsförsäkring täcker bland annat kostnader för besök hos läkare eller vårdpersonal på grund av olycksfall, mediciner som tas i samband med olyckan och även för fysioterapi maximalt vid tio tillfällen  - tidigare var det maximala antalet fem tillfällen.

-Vi har under åren sett att allt fler av våra kunder tecknar den privata olycksfallsförsäkringen. Så för att ge de kunderna samt nya kunder bättre villkor har vi beslutat att komplettera försäkringen, säger försäljningschef Stefan Boman.

-Den här nya uppdaterade olycksfallsförsäkringen ersätter den tidigare och ger nu även ersättning för privat vård för vuxna. Den som väljer denna försäkring har ett fullgott skydd och den ger trygghet för både enskilda och hela familjer, säger Stefan Boman.

Den som redan har en olyckfallsförsäkring hos Ömsen behöver inte göra någonting – de nya villkoren kommer att gälla automatiskt. Nya kunder är välkomna till vårt kontor eller att ta kontakt med våra försäljare.

 

För ytterligare frågor:
Stefan Boman, försäljningschef, Ömsen
018 27600
stefan.boman@omsen.ax