Ömsens Stipendiater 2017

Årets stipendier har tilldelats Jonna Johansson och Kristoffer Vördgren.
Jonna studerar ekonomi vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och juridik vid Helsingfors Universitet.
Kristoffer Studerar affärsjuridik vid Linköpings Universitet.

Totalt har vi mottagit 22 stycken ansökningar och tackar samtliga, samt önskar alla sökanden fortsatta framgångar i studierna.