Ömsenkontot – bonus till våra Hemöms kunder

Det är förnuftigt att försäkra sig i ett ömsesidigt bolag.

En stor fördel med ett ömsesidigt bolag är att kunderna samtidigt är ägare till bolaget. Det finns alltså igen målsättning att göra så mycket vinst som möjligt för att dela ut till kanske ett fåtal aktieägare. Det skapade ekonomiska resultatet blir antingen kvar i bolaget eller fördelas ut på olika sätt till kunderna/ägarna, helt eller delvis.

När vårt bolag går bra vill vi också utnyttja denna möjlighet att ge extra bonus.

Vår strävan är att det försäkringstekniska resultatet skall ligga i linje med de målsättningar som styrelsen slagit fast. Kort sagt innebär detta att totalkostnadsprocenten skall ligga nära 100 procent i medeltal över åren. Vissa år kan  gå lite bättre, andra åter lite sämre. Faktum är ändå att målsättningarna har förverkligats riktigt bra eftersom totalkostnadsprocenten under de senaste tio åren i medeltal har legat på 105,4 procent.

Avkastningen på placerat kapital varierar också från år till år vilket gör att vårt totalresultat ibland är riktigt bra och ibland sämre. När bolagets resultat är bättre än vanligt har vi möjlighet och vilja att återföra en del av resultatet till kunderna i form av extra bonus.

I praktiken innebär detta att kunder med Hemömsförsäkring får hjälp med att betala sina premier genom de medel som överförs till kundens Ömsenkonto. Tilldelningen till Ömsenkontot baserar sig på premier kunden betalat in föregående år.  

Ett annat exempel är vårt Trygghetspaket där vi använder vinstmedel offensivt för att öka kundtryggheten. Vi vill att alla privata boningshus med en Hemöms skall vara försedda med en Leakomatic och en spisvakt. Vi tar på detta sätt tekniken till vår hjälp för att göra hemmet tryggare för våra kunder. Precis lika viktigt och uppskattat är att vi fortsätter vår skadeförebyggande rådgivning.

En säkrare trafik ligger oss också varmt om hjärtat och därför jobbar vi med skadeförebyggande trafikrådgivning och insatser för ett säkrare trafikbeteende. Här är attityder av väsentlig betydelse.

Logga in på mina sidor och se vad du har på ditt Ömsenkonto