Ömsen vill bygga bostäder vid Lotsberget

Pressmeddelande 30.1.2017

Ömsen vill bygga bostäder vid Lotsberget

Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag planerar att bygga bostäder vid Lotsberget med ostörd utsikt över inloppet till Mariehamns hamn och ut mot Ålands hav. Byggprojektet är ett av de större i Mariehamn och består av både höghus och lägre huskroppar med plats för mellan 70 till 100 bostäder.

Ett ettårigt reserveringsavtal med Mariehamns stad om köp av två tomter vid Lotsgatan har ingåtts. Det betyder att Ömsen har upp till ett år på sig att planera och projektera innan slutgiltigt köp och byggstart kan ske. Ömsen lämnade in ett anbud via ett öppet förfarande under slutet av förra året.

De båda tomterna ligger vid strandpromenaden med fri utsikt ut mot Kobba klintar och Ålands hav. Den ena tomten kan bebyggas med ett bostadshus upp till åtta våningar högt. Den andra tomten planeras för fyra lägre hus upp till fyra våningar. Där kan bostadshus, radhus eller kopplade hus uppföras.

Planen är också att bygga garage under jord i anslutning till husen.

- När vi såg dessa natursköna havstomter och den möjlighet det ger oss att bygga bostäder var det inte svårt att bestämma sig, säger Dan-Erik Woivalin, vd i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

- Bostäderna som vi planerar att bygga har absolut bästa tänkbara läge och vi vill gärna medverka till att utveckla Mariehamn. Men inga definitiva beslut är tagna. Det räknar vi med att göra inom ett år, säger Woivalin.

- Mariehamns stad förvandlar området till bostadsområde. Nu är det aktuellt att bebygga de två strandtomterna med fantastiskt västerläge vid inloppet till Mariehamn. Från stadens sida är vi glada att Ömsen vill driva projektet så vi kan få nya attraktiva bostäder till ett växande Mariehamn, säger Kai Söderlund, infrastrukturdirektör.

Eventuella frågor besvaras av verkställande direktör Dan-Erik Woivalin på tel. 018 27600