Ömsen utlyser stipendier 2018

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag utlyser två stipendier om 2 500 € vardera.

Stipendierna beviljas studerande som i minst tre terminer bedrivit framgångsrika universitets- eller högskolestudier med inriktning miljövetenskap och hållbar utveckling.

Behörig sökande är den som är under 26 år och har en gällande hemförsäkring, Hemöms U25, hos oss.

Ansökningstiden är 06.03 - 30.04.2018

Urvalet sker på basen av framgångsrika och målmedvetna studier, skriftlig framställningsförmåga och sökandes personliga tankar och förslag kring följande frågeställning.

"Hur ser du på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ur ett försäkringsbolags perspektiv?"

Resonera till exempel i termer av miljö- och hållbarhetsarbete, samhällsengagemang och förebyggande av skador. Ge gärna förslag hur ett försäkringsbolag genom integrerat hållbarhetsarbete kan göra skillnad och påverka. 

Sänd oss din fritt formulerade ansökan med redogörelse för studieplanen och framtida yrkesplaner. Bifoga också intyg över dina studieprestationer.

Din ansökan vill vi ha senast den 30 april 2018 på e-post till margaretha.remmer@omsen.ax eller sebastian.joelsson@omsen.ax

Det går också bra att posta ansökningen till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6
PB 64
22 101 Mariehamn

Mottagare av stipendierna meddelas personligen då urvalet skett.