Ömsen utlyser stipendier

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag utlyser två stipendier om 1 000 € vardera.

Stipendierna beviljas studerande som i minst tre terminer bedrivit framgångsrika universitets- eller högskolestudier i ämnena juridik eller ekonomi.

Behörig sökande är den som är under 26 år och har en gällande hemförsäkring hos oss.

Ansökningstiden är 13.03 - 30.04.2017

Urvalet sker på basen av framgångsrika och målmedvetna studier, skriftlig framställningsförmåga och genomtänkt svar på frågan nedan.

Ömsen, ditt eget försäkringsbolag!

Vi ber dig reflektera lite kring hur du ser på ditt behov av försäkringar på studieorten och skriva ner tankar kring bland annat följande.

Är ett åländskt bolag viktigt för dig eller spelar det ingen roll. Ser du gärna att det finns ett kontor på studieorten eller använder du helst en mobil eller internetbaserad funktion. Hur prismedveten är du i försäkringsfrågor? Jämför du innehållet i försäkringen mellan olika bolag? Hur tydlig upplever du att försäkringsinformation är? 

Sänd oss din fritt formulerade ansökan med redogörelse för studieplanen och framtida yrkesplaner. Bifoga också intyg över dina studieprestationer.

Din ansökan vill vi ha senast den 30 april 2017

på e-post margaretha.remmer@omsen.ax

eller per post

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6
PB 64
22 101 Mariehamn

Vi vill uppmärksamma studerande som söker stipendium att vi gått in för lite förändring i våra kriterier. Sålunda att vi begränsar stipendieansökningarna till olika mer specifika studier. I år är det således juridik och ekonomi som är aktuella ämnen.