Mina sidor stängt p.g.a. servicearbete under valborgshelgen

27-30.4.2018 kan det förekomma störningar på funktionen Mina Sidor

Nu brand- och vattensäkrar vi ditt hem gratis

De vanligaste – och mest ödeläggande – skadorna i hus och hem är bränder och översvämningar. Över 70 procent av alla elbränder i boningshus börjar vid spisen. Två tredjedelar av alla vattenskador är läckage i tappvattensystemet. Av våra ersättningskostnader hänför sig 78 procent till just ersättning för skador från tappvattensystemet.

Både vattenskador och bränder innebär också mycket mer än bara direkta kostnader. Skadorna medför också stor olägenhet för de drabbade. Sanering av lukt, rök, sot och följderna av vatten är både omfattande och tidskrävande.

I 150 år har Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag varit en aktiv deltagare i samhället. Vår grundtanke är och har alltid varit att skapa trygghet för den enskilda individen och för vårt lokala samhälle. Våra försäkringar ger trygghet men bäst är förstås att slippa skador helt och hållet. Därför har vårt skadeförebyggande arbete blivit allt mer omfattande.

Funderar du på att byta bostad eller bygga nytt har vi ett bolånesamarbete med Ålandsbanken där nya lånekunder erhåller ett omfattande skadeförebyggande paket.

För att uppmärksamma våra 150 framgångsrika år, och för att tacka er som valt att dela framgången med oss genom att vara Hemöms kunder, erbjuder vi nu gratis en Leakomatic samt en spisvakt. Gåvan omfattar både produkter och installation på plats hos dig!

Du kommer att få hem ett brev med närmare information när installation i ditt hus blir aktuellt.

Skadechef Robert Knahpe
Telefon 27 642

Skadeförebyggare Christian Husell
Telefon 27 636