Nu 20 000 försäkrade personbilar och över 40 000 fordon på Åland

Pressmeddelande 9.8.2017

Med drygt 20 000 försäkrade personbilar i augusti månad har Ömsen befäst sin marknadsledande ställning rejält. – Idag är 85 % av personbilarna försäkrade hos oss, berättar Dan Sundström, produktansvarig för fordonsförsäkringar.  Inkluderar man även övriga fordon såsom till exempel traktorer, mopeder, motorcyklar och släp stiger Ömsens marknadsandel ytterligare till  hela 87 %. Den höga marknadsandelen ser vi som ett kvitto på att kunderna är nöjda med såväl försäkringen, som vår tillgänglighet och personliga service. Dan Sundström säger att såväl prisbilden som försäkringens omfattning är mycket konkurrenskraftig. Vid skada värdesätter kunderna framförallt den snabba regleringen och personlig kontakt.