Bolagsstämma 29.5.2017 kl 15.00 på Nautical. Stämmohandlingarna hittar du här

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till Ordinarie bolagsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 15.00 i restaurang Nautical i Mariehamn för behandling av de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma.

Anmälan om utövande av rösträtt vid bolagsstämman bör göras till bolagets kontor senast onsdagen den 24 maj 2017 kl. 16.00.

Delägare i bolaget är försäkringstagare och ägare av garantiandel enligt vad som bestäms i bolagsordningen.

Styrelsen

 

Stämmohandlingar