Bilauktionen avslutas - Avtal har tecknats med Oili Jalonen

Avtal om inlösta bilar - Auktionen upphör

Ömsen har tecknat avtal med firma Oili Jalonen i Åbo om demontering av våra inlösta bilar. Detta innebär att vår bilauktion på omsen.ax upphört.

Försäljningen av inlösta bilar genom en auktionssajt är förenat med administrativa rutiner och en hel del tidsåtgång. Vi vill frigöra avdelningens personella resurser till att förebygga och reglera trafikskador.

F:ma Oili Jalonen har effektiva och miljövänliga processer vilket resulterar i att återvinningen blir möjligast ren. För oss är det viktigt att företaget strävar efter minimal miljöpåverkan genom maximal återvinning. Vi får en smidig hantering inkluderande hela kedjan, omhändertagande av fordon, sanering, destruering och återvinning.

 

På frågor svarar skadechef Robert Knahpe, telefon 27 642.