Sponsring

Vår sponsring är en viktig del av vår marknadskommunikation och här ligger vår vision om trygghet för individen till grund. Sponsringen ska vara ett ömsesidigt samarbete mellan verksamheternas utövare och vårt bolag.

De verksamheter vi sponsrar ska ha bred förankring och nå många grupper i samhället. De ska vara till lokal nytta för vårt samhälle och hålla hög kvalitet.

Inriktningen för vår sponsring är bland annat:

Idrott

Vi satsar företrädesvis på breda idrotter med relativt stora målgrupper. Ungdomsidrott är en prioriterad grupp. Att sponsra idrott innebär samtidigt en viss skadeförebyggande verksamhet genom att dels visa på goda förebilder och dels genom att ge ungdomar en aktiv fritid. Idrotten och friskvården ser vi som två sidor av samma  mynt.

Kultur

Ett rikt kulturliv gynnar livskvalitet och samhällsutveckling. Vår sponsring riktar sig i första hand  mot evenemang med hög kvalitet och bred målgrupp. Det handlar ofta om musik, teater och liknande framträdanden.

Skadeförebyggande arbete

Under detta moment ryms samarbete med de frivilliga brandkårerna, trafiksäkerheten, folkhälsan, räddningstjänsten med flera.

Djur

Vi samarbetar med ett flertal föreningar och aktörer som på olika sätt jobbar med djurskydd eller med att anordna evenemang och tävlingar för djur. Det kan handla om hästhoppning, hund- och kattutställningar, djurens dag för barnen och mycket mer.