Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror

Resultat- och balansposterna anges i miljoner euro

  2016 2015 2014 2013 2012
Premieinkomster 25,98 25,06 29,00 26,42 25,06
           
Skadeprocent 87,44% 94,21% 64,0% 84,0% 81,1%
Driftskostnadsprocent 21,54% 23,54% 20,1% 20,5% 17,2%
Totalkostnadsprocent 108,99% 117,75% 84,1% 104,5% 98,3 %
           
Försäkringstekniskt resultat -1,62 -3,17 3,25 -0,86 0,31
Placeringsverksamhetens resultat 7,41 14,67 7,42 6,07 4,02
Verksamhetsårets resultat 3,72 7,71 1,36 1,78 0,07
           
Eget kapital 60,36 56,64 48,93 47,59 45,81
Ansvarsskuld 59,65 56,19 54,03 52,85 51,20
Balansomslutning 170,10 164,28 152,17 140,76 133,44
           
Anställda i medeltag 56 52 53 50 50

 

Premieinkomsterna anger hur mycket premier som betalas in till bolaget varje år. Skadeprocenten visar hur stor del som går åt för att betala skador. Driftskostnadsprocenten visar hur stor andel som går åt för att driva bolaget.

Försäkringsverksamheten är lönsam om totalkostnaderna är lägre än hundra procent. Det finns inget självändamål för oss som ömsesidigt och därmed kundägt bolag att skapa stora vinster på försäkringsverksamheten. I stället vill vi att den långsiktiga totalkostnadskurvan skall ligga nära hundra procent. Varken vinst eller förlust med andra ord.

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa årsredovisningen. 
De senaste årsredovisningarna hittar du här.

Solvens och finansiell ställning

I bilagan nedan hittar du vår rapport om solvens och finansiell ställning.