Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror

Resultat- och balansposterna anges i miljoner euro

  2015 2014 2013 2012 2011
Premieinkomster 25,06 29,00 26,42 25,06 23,80
           
Skadeprocent 94,21% 64,0% 84,0% 81,1% 93,8%
Driftskostnadsprocent 23,54% 20,1% 20,5% 17,2% 18,1%
Totalkostnadsprocent 117,75% 84,1% 104,5% 98,3 % 111,9%
           
Försäkringstekniskt resultat -3,17 3,25 -0,86 0,31 -2,19
Placeringsverksamhetens resultat 14,67 7,42 6,07 4,02 4,17
Verksamhetsårets resultat 7,71 1,36 1,78 0,07 -0,25
           
Eget kapital 56,64 48,93 47,59 45,81 45,74
Solvenskapital 122,76 114,54 101,21 90,26 84,29
Ansvarsskuld 56,19 54,03 52,85 51,20 49,85
Balansomslutning 164,28 152,17 140,76 133,44 127,90
           
Anställda i medeltag 52 53 50 50 48

 

Premieinkomsterna anger hur mycket premier som betalas in till bolaget varje år. Skadeprocenten visar hur stor del som går åt för att betala skador. Driftskostnadsprocenten visar hur stor andel som går åt för att driva bolaget.

Försäkringsverksamheten är lönsam om totalkostnaderna är lägre än hundra procent. Det finns inget självändamål för oss som ömsesidigt och därmed kundägt bolag att skapa stora vinster på försäkringsverksamheten. I stället vill vi att den långsiktiga totalkostnadskurvan skall ligga nära hundra procent. Varken vinst eller förlust med andra ord.

Solvenskapitalet anger hur många miljoner euro som finns tillgängliga för att täcka ansvarsskulden. Som framgår av siffrorna ovan lyckades vi täcka ansvarsskulden med stor marginal.

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa årsredovisningen. 
De senaste årsredovisningarna hittar du här.