Om oss

Hos oss får du ekonomisk trygghet

Olyckshändelser sker tyvärr lite då och då. I hemmet. I trafiken. På företaget. Alltid med oförutsedda kostnader som följd. Därför ska man skydda sig med bra försäkringar. Det är här Ömsen kommer in i bilden. För en rimlig slant ger vi dig den ekonomiska trygghet du behöver. Om du krockar med bilen hjälper vi dig. Om ditt hus skadas i en brand eller av en vattenskada ställer vi upp. När ditt företag drabbas av en olyckshändelse finns vi också där. Till din hjälp. För din ekonomiska trygghet.

Vi är ett modernt försäkringsbolag med gamla traditioner

I folkmun kallas vi Ömsen. Men vi heter egentligen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Bolaget grundades redan 1866 och är förstås därmed ett av Ålands absolut äldsta företag. Vi är ett skadeförsäkringsbolag som försäkrar bilar, hus, företag, djur och mycket annat. Faktum är att vi sköter det mesta av all sakförsäkring på den åländska landbacken.

Men vi gör också annat än att försäkra egendom

Vi placerar pengar. Det gör vi för att det skall finnas tillgångar som säkerhet för framtida skadeutbetalningar. Men också för att tjäna nya pengar. Vi placerar gärna och ofta för att göra nytta i vårt åländska samhälle. Vi bygger bostadslägenheter och affärslokaler. Vi investerar i åländska företag och skapar arbetsplatser på Åland. Vi satsar pengar på idrott och kultur. Allt det här gör vi för att vår närmiljö ska vara så bra och så intressant som möjligt. För oss som lever och bor här. För oss som bedriver företagsamhet här.