Kontaktpersoner

Försäljningschef

Stefan Boman
Tel: +358 18 27 620

Försäljare privat

André Hansell
Tel: +358 18 27 663
Ann-Katrin Lammi
Tel: +358 18 27 659
Carolina Stefanakis
Tel: +358 18 27 606
Dan Sundström
Tel: +358 18 27 650
Lena Sorsa
Tel: +358 18 27 607
Maj-Len Sundby
Tel: +358 18 27 657
Sofia Vikman
Tel: +358 18 27 646
Sussi Olofsson
Tel: +358 18 27 647
Yvonne Söderlund
Tel: +358 18 27 633

Talka & privat olycksfall

Tiina Jansén
Tel: +358 18 27 670

Försäljare företag

Bertil Holmqvist
Tel: +358 18 27 640
Carita Johansson
Tel: +358 18 27 643
Cina Karlsson
Tel: +358 18 27 635
Peter Sjölund
Tel: +358 18 27 677

Lagstadgad Olycksfallsförsäkring

Elise Söderström
Tel: +358 18 27 653
Susanne Grönholm-Jansson
Tel: +358 18 27 697
Tea Johansson
Tel: +358 18 27 671

Skadechef, sakskador

Robert Knahpe
Tel: +358 18 27 642

Skadeförebyggare, sakskador

Christian Husell
Tel: +358 18 27 636
Robert Knahpe
Tel: +358 18 27 642

Skadereglerare, sakskador

Christer Nyman
Tel: +358 18 27 625
Fia Häggblom
Tel: +358 18 27 641
Marianne Kanborg
Tel: +358 18 27 645
Mikael Jansson
Tel: +358 18 27 662
Stefan Mattsson
Tel: +358 18 27 685

Skadereglerare, djurskador

Pia Karlsson
Tel: +358 18 27 673

Skadechef, fordons- och personskador

Maria Sarling
Tel: +358 18 27 630

Skadereglerare, fordonsskador

Jimmy Österlund
Tel: +358 18 27 623
Roland Rasmussen
Tel: +358 18 27 648

Skadereglerare, personskador i trafik

Susanne Grönholm-Jansson
Tel: +358 18 27 697
Tiina Jansén
Tel: +358 18 27 670

Skadereglerare, arbetsolycksfall

Elise Söderström
Tel: +358 18 27 653
Tea Johansson
Tel: +358 18 27 671

Skadereglerare, privat olycksfall & talka

Tiina Jansén
Tel: +358 18 27 670

Akuta vattenskador efter kontorstid

Mariehamns Räddningsverk
Tel: +358 18 531 495

Akuta djurskador

ÅMHM jourveterinär (efter kl. 17)
Tel: +358 18 528 615