Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina anställda i händelse av arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Försäkringen är obligatorisk för alla arbetsgivare som har avlönad arbetskraft. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ska också tecknas för ägare, bolagsmän och delägare i företag som arbetar i företaget och äger högst 30 % av företaget.

Försäkringen har ingen självrisk.

Premien baseras på arten av arbetet och den lön eller årsarbetsförtjänst som uppges.

Villkor och produktinformation