Fritidsförsäkring

Utöver den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kan arbetsgivaren teckna någon av följande frivilliga försäkringar:

  • Gruppfritidsolycksfallsförsäkring då företaget har minst tre anställda.
  • Individuell fritidsolycksfallsförsäkring enligt arbetsförtjänst.