Företagarens olycksfallsförsäkring

Utanför det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet står självständiga yrkesutövare (företagare) och deras familjemedlemmar som deltar i arbetet. Dessutom gäller detta också delägare i aktiebolag i ledande ställning samt bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag som äger över 30 %.

Premien är beroende av yrke och årsarbetsförtjänst. Årsarbetsförtjänsten bör vara densamma som den företagspension (FÖPL) du valt. Premien är avdragsgill i beskattningen.

Försäkringen har ingen självrisk.