Blanketter - Olycksfall

Här kan du ladda ner och fylla i våra blanketter i pdf-format.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna blanketterna innan du sänder dem till oss.

Olycksfallsblanketterna kan skickas ofrankerade till:

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
Avtal 22100/26
22103 Mariehamn