Tilläggsförsäkringar

Beroende på din verksamhet kan du enkelt förbättra ditt skydd med följande tilläggsförsäkringar

 • Extrakostnadsförsäkring vid avbrott för arbetsmaskiner

  Vid ersättningsbar sakskada gäller försäkringen för rimliga extra kostnader som uppkommer till följd av de åtgärder man vidtar för att bedriva den försäkrade verksamheten vidare i samma omfattning.

 • Försäkring för skördetröska eller annan självgående arbetsmaskin

  Försäkringen omfattar standardutrustning som ingår i riktpriset och fast monterad tilläggsutrustning som är väsentlig för maskinens funktionalitet.

 • Katastrofförsäkring för produktionsdjur

  Försäkringen omfattar nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä. Försäkringen ersätter katastrofskada med sjukdomsrelaterad orsak då flera produktionsdjur drabbats inom kort tid.

 • Enskild livförsäkring för nötdjur

  Försäkringen omfattar det antal djur som anges i försäkringsbrevet och ersättning kan erhållas då djuret dör, insjuknar eller skadas så svårt att det måste avlivas.

 • Ansvarsförsäkring för lantbrukspraktikant

  Försäkringen ersätter skador som praktikanten genom vårdslöshet eller oförsiktighet i sitt arbete har förorsakat på byggnader eller lösegendom som ingår i lantbrukets försäkring.

Villkor och produktinformation