Skördetröskor & skogsmaskiner

Varje år brinner ett stort antal skördetröskor i både Finland och Sverige. De flesta mitt under skördeperioden. Ofta skadas också oförsäkrade spannmålsfält, ekonomibyggnader och andra maskiner i samband med dessa bränder.

De vanligaste brandorsakerna är brister i elsystemet, dammiga motorutrymmen, varmgång i lager, läckage av bränsle, hydraulolja samt slirande remmar.

I faktabladen nedan får du mer information.