Skadeförebyggande information från Länsförsäkringar

Vi har ett erfarenhetsutbyte med Länsförsäkringar i Sverige kring bland annat skadeförebyggande verksamhet. Bifogade informationsfoldrar är tänkta att ge vägledning hur du själv kan undvika många skador genom eget förebyggande arbete. Ta gärna del av råden som finns men observera att våra försäkringsvillkor inte överensstämmer till alla delar med de svenska villkoren. Innehållet i  foldrarna ska du därför se enbart som värdefull guidning till säkerhet.