Förhindra brand i traktorn

Bränder i lantbrukstraktorer sker ofta när fordonet står stilla. Här kan du läsa mer om några vanliga orsaker till att branden startar och vad du kan göra för att undvika den.

Ledningar  

Samtliga ledningar och kablar i en traktor ska vara avsäkrade och i bra skick. All elutrustning som kopplas in före huvudströmbrytaren ska avsäkras var för sig, naturligtvis med minsta möjliga säkring Ledningar ska skyddas mot mekanisk åverkan och höga temperaturer. Särskilt viktigt är det att se till att de inte ligger mot vassa kanter, går för nära hela avgassystem eller ligger direkt mot brénslerdr eller hydraulslangar.

Elledningar och Iedningsharvor får inte ligga läsa utan ska fastas på lämpligt satt sa att ledningarna inte skadas. Alla klammer ska vara av isolerande typ.

Följande elledningar ska i hela sin längd skyddas av oljebeständiga och godkända skyddsslangar

  • Mellan generator, batteri, huvudströmbrytare och startmotor.
  • Mellan olika batterier.

Huvudströmbrytare

Brister i elsystemet är en vanlig orsak till brand i traktorer. Var tredje brand inträffar när traktorn står stilla. Det är dessa bränder då traktorerna är oövervakade som orsakar de största skadorna. Det blir totalskador på traktorerna och i fall per år börjar det även brinna i byggnaderna som traktorerna är uppställda i.

Om huvudströmbrytaren hade använts skulle sannolikt ingen av dessa skador ha inträffat. I de fall en skada beror på att huvudströmbrytaren inte använts eller att den saknats blir ersättningen nersatt.

Batteri

Batterier ska vara ordentligt fastsatta på maskiner och skyddade mot mekanisk åverkan och kortslutning. Ett batteri ska alltid vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta. Det är även bra att regelbundet undersöka att polskydden är hela och inte söndertorkade. Se också till att inga ledningar Iigger mot vassa kanaler och nöter. Det kan Ieda till kortslutning och eventuellt en brand i traktorn.

Källa: Länsförsäkringar