Foderutrymme

Tänk på att foderutrymmet är mycket brandfarligt. En brand som uppstår i ett foder-, tork-, eller lagringsutrymme, där det oftast finns mycket lättantändligt material är mycket svår att släcka eller begränsa. Därför ställs det extra krav på brandsäkerheten i dessa utrymmen.

Tillsammans med elinstallationer kan vissa maskiner såsom hökanoner och halmhackar bli mycket brandfarliga.