Förebygg skador

Genom att förebygga skador slipper du många bekymmer. På sidorna om skadeförebygg hittar du fakta, lösningar och goda råd för ett säkert lantbruk och en skadefri tillvaro.

Ytterligare råd och anvisningar om hur skada genom brand, explosion, elfenomen, åska och dylikt kan förebyggas och begränsas har utarbetats av Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK).
LBK:s rekommendationer hittar du på deras hemsida.