Egendomsförsäkring

Försäkringen omfattar byggnader, maskiner, lantbruksinventarier och –förnödenheter, produktionsdjur och lantbruksprodukter. Du väljer själv försäkringsskydd och   -belopp.

 • Byggnader

  Byggnader som tillhör lantbruket omfattas, till exempel ladugård, maskinhall, torkbyggnad och lider.

 • Maskiner och lantbruksinventarien

  Med maskiner och lantbruksinventarier avses olika lantbruksmaskiner, redskap  och utrustning som används i lantbruket, såsom plogar, harvar, traktorsläpvagn, foderkvarn, motorsåg.

 • Övriga lantbruksinventarier och –förnödenheter

  Till denna kategori hör till exempel gödsel, bekämpningsmedel, bränsle, emballage och andra förbrukningsartiklar.

 • Produktionsdjur (brand och inbrott)

  Produktionsdjur omfattar enskilda, eller i grupp upptagna, produktionsdjur som till exempel nötboskap, svin, får, getter, fjäderfä, hästar och övriga djur.

 • Lantbruksprodukter

  Denna kategori omfattar produkter som produceras på försäkringsstället, till exempel utsäde och växande gröda. Mjölk och ägg omfattas men däremot inga andra produkter som hör till djurriket.

Villkor och produktinformation