Avbrott

Om ditt lantbruk drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada till exempel en brand kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget råkat ut för. Särskilda säkerhetsföreskrifter gäller.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller den försäkrade och dennes arbetstagare vid person- och sakskada orsakad i arbetet.

Rättsskyddsförsäkring

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen. Försäkringen gäller nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål där försäkringstagaren är målsägande.