Inbrott genom glasruta

Skydd för egendom

Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelser som till exempel brand, naturskada, inbrott och rån.

Skyddet gäller i första hand på den adress där du bedriver din verksamhet, men omfattar också egendom upp till i villkoren angivet belopp som du tillfälligt förvarar på annan plats.