Mina sidor stängt p.g.a. servicearbete under valborgshelgen

27-30.4.2018 kan det förekomma störningar på funktionen Mina Sidor

Inbrott genom glasruta

Skydd för egendom

Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelser som till exempel brand, naturskada, inbrott och rån.

Skyddet gäller i första hand på den adress där du bedriver din verksamhet, men omfattar också egendom upp till i villkoren angivet belopp som du tillfälligt förvarar på annan plats.