Kombinerad företagsförsäkring

Våra företagsförsäkringar är individuella lösningar som passar just ditt företag och din bransch. Försäkringarna kan tecknas för till exempel varulager, inventarier, maskiner och byggnader.

Ofta har företaget speciella behov och då kanske du behöver komplettera med olika tilläggsförsäkringar. Vi hjälper dig att hitta rätt försäkringslösning för bästa möjliga skydd.

Grunderna i vår företagsförsäkring är:

  • Egendom
  • Ansvar
  • Rättsskydd
  • Avbrott

I egendomskyddet ingår:

  • Brand
  • Naturskador
  • Inbrott
  • Vatten
  • Allrisk

Den kombinerade försäkringen ger det mest kompletta skyddet för små och medelstora företag.

Villkor och produktinformation