Transporter

Minska risken för stöld och skador genom att förpacka dina varor på rätt sätt när de ska transporteras.

Snabbfakta om transportsäkerhet​

  • rätt emballage och förpackningar​
  • avslöja inte innehållet, använd anonyma transportförpackningar
  • emballera, packa och stuva på ett ändamålsenligt sätt
  • säkra hela transportkedjan
  • se till att transportmedlet är lämpat för säker transport av gods
  • håll bilen under uppsikt vid lastning och lossning, lås och tar ur nyckeln
  • vid leverans, kontrollera omedelbart varorna