Mina sidor stängt p.g.a. servicearbete under valborgshelgen

27-30.4.2018 kan det förekomma störningar på funktionen Mina Sidor

Transporter

Minska risken för stöld och skador genom att förpacka dina varor på rätt sätt när de ska transporteras.

Snabbfakta om transportsäkerhet​

  • rätt emballage och förpackningar​
  • avslöja inte innehållet, använd anonyma transportförpackningar
  • emballera, packa och stuva på ett ändamålsenligt sätt
  • säkra hela transportkedjan
  • se till att transportmedlet är lämpat för säker transport av gods
  • håll bilen under uppsikt vid lastning och lossning, lås och tar ur nyckeln
  • vid leverans, kontrollera omedelbart varorna