Rökning

En kort rökpaus kan leda till ett långt avbrott! Har ditt företag rutiner som säkerställer att rökning endast förekommer på lämpliga platser?

Rökning på olämpliga platser och slarv med tändstickor och fimpar är fortfarande en vanlig brandorsak. Det är den i särklass vanligaste orsaken till bränder där människor omkommer.

Det bör alltid finnas en anvisad plats för rökning.

Tobaksrökning ska alltid ske på just denna plats. Skräp eller annat brandfarligt material får inte finnas där. Fimpar och tändstickor ska kastas i obrännbart kärl. Även om arbetsplatsen finns i bostaden ska rökning ske på lämplig plats.