Olja

Vissa oljor kan självantända - har ditt företag rutiner för att förhindra självantändning?

Trasor, torkpapper eller liknande som används för avtorkning eller inoljning kan självantända. Förvaras de fritt i lokal kan en brand sprida sig till hela anläggningen och du riskerar att företaget drabbas av en brand som kan medföra egendoms- och personskador.

  • Terpentin-, lin-, hamp-, fisklever- och bomullsfröolja med flera kan självantända. Detta beror på värmehöjande reaktioner i oljan som kan leda till antändning. Tänk på följande när sådana oljor används
  • Avfall som är indränkt med sådana vätskor ska alltid läggas i obrännbart kärl med självstängande lock alternativt vattenfyllt kärl. Vid arbetstidens slut ska avfallet flyttas till obrännbart sopkärl med lock och med ett minsta avstånd till byggnad eller brännbart upplag på 6 meter
  • Skriftliga anvisningar om trygg hantering och förstöring av avfall som orsakar risk för självantändning ska finnas.

Vid slarv med fimpar och tändstickor riskerar du att företaget drabbas av en brand som kan medföra ett långt driftsavbrott i din verksamhet. Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag från skadeersättningen.