Inhägnat område

Obehöriga äga ej tillträde! Har du inhägnat tomten minskar du risken för inbrott, skadegörelse och brand.

Inbrott, skadegörelse och anlagd brand sker oftare hos företag som inte har inhägnat tomten. Företag som förvarar brännbart material utomhus är särskilt utsatta för anlagd brand.

Obehörigt tillträde kan förhindras med en inhägnad som är minst 220 cm hög varav de översta 20 cm ska bestå av minst två rader taggtråd. Grinden ska vara låst med en godkänd låsenhet.

Inbrottsskydd för inhägnat område

Inhägnaden (stängsel, vägg, grind, dörr, lås, m.m.) ska i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart
skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods.

Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg och

 • vara totalt 220 cm hög varav de översta 20 cm ska utgöras av minst två rader taggtråd
 • ha ett mellanrum mellan stängsel/vägg och markplan om högst 10 cm
 • förankras i marken på ett godtagbart sätt.

Exempel på godtagbart utförande av stängsel och väggar är:

 • flätverksstängsel av 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek 50 x 50 mm
 • vägg av trä, 25 mm tjock
 • vägg av stålplåt, 1 mm tjock.

Grind eller dörr

 • ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan
 • ska vara låst med en godkänd låsenhet
 • ska vid gångjärnen ha spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Dörr ska
  vara försedd med likvärdigt skydd.

Godkänd låsenhet

En godkänd låsenhet består av:

 • godkänt lås, godkänd cylinder, godkänt slutbleck och godkänt dörrförstärkningstillbehör, eller
 • godkänt hänglås med godkänt hänglåsbeslag
 • godkänd låsbom.